Sustav uredskog poslovanja Grada Karlovca za građane

Sustav uredskog poslovanja Grada Karlovca ovim portalom otvoren je za sve građane i pravne subjekte koji žele imati uvid u otvorene predmete elektronskim putem. Sustav omogućava uvid u pojedini predmet ili sve predmete pojedinog subjekta. Ovim putem možete na brz i jednostavan način vidjeti podatke o statusu predmeta, zaduženju, povijesti obrade, načinu rješavanja. Također, dostupni su i podaci o svim podnescima i aktima u predmetu pa je tako moguće vidjeti da li je i kada određeni akt otpremljen, ili kada je pojedini podnesak zaprimljen i koji mu je status.

Kako biste pristupili sustavu, molimo vas da osobno zatražite pristupne podatke za pojedini predmet u uredu pisarnice Grada uz predočenje osobne iskaznice.

Klasa ili e-mail
PIN